Uw commentaren in LinkedIn Groepen verwijderen of bewerken

Kan ik mijn commentaar in een groep verwijderen of bewerken?

Laatste herziening: 18-03-2013
Meer
Minder

U kunt commentaar verwijderen dat u in een groep hebt geplaatst, maar u kunt niet het commentaar van een andere gebruiker verwijderen.

Nadat u uw commentaar hebt verzonden, hebt u 15 minuten om op Commentaar bewerken of Commentaar verwijderen te klikken voordat netwerkupdates worden verzonden. Na 15 minuten wordt het item geplaatst, worden netwerkupdates verzonden en kunt u uw commentaar niet meer bewerken. U kunt uw eigen commentaren op elk gewenst moment verwijderen.

Was dit antwoord nuttig?